Kategori: Home Assistant

  • Home Assistant, ESP32-CAM och automatisk avläsning av en analog vattenmätare

    Tänk om man kunde nyttja informationen från sin gamla analoga vattenmätare (som är helt fantastisk och cool) i Home Assistant för att hålla koll på hur mycket vatten som en bostad nyttjar samt skapa automatiska alarm för vattenläckage… Du kommer behöva: Vi börjar med MQTT på Home Assistant. Installera Mosquitto broker via officiella Add-ons. När…

  • DS18B20, DHT11, ESP32 och Home Assistant

    I förra inlägget gick jag igenom hur man kopplade upp ESP32 och fick allt i Home Assistant. Nu kommer jag gå igenom hur man får in de små fantastiska sensorerna DS18B20 och DHT11. Jag hittade några sådana som jag för ca 10 år sedan hade kopplat upp mot en gammal Raspberry Pi och tänkte att…

  • Mät elförbrukningen i realtid med en ESP32, fotoresistor och Home Assistant

    Detta inlägg bygger vidare och förtydligar saker från detta inlägg. Dock saknades en del information och del saker var felaktiga så jag kör ett inlägg här för att göra en komplett guide. Du kommer behöva: Installera ESPHome genom vanliga Add-ons. Koppla sedan upp din ESP32 med en mikro-USB till dator som kör Home Assistant. Tryck…