DS18B20, DHT11, ESP32 och Home Assistant

I förra inlägget gick jag igenom hur man kopplade upp ESP32 och fick allt i Home Assistant. Nu kommer jag gå igenom hur man får in de små fantastiska sensorerna DS18B20 och DHT11.

Jag hittade några sådana som jag för ca 10 år sedan hade kopplat upp mot en gammal Raspberry Pi och tänkte att det borde var enklare nuförtiden med Home Assistant och ESPHome och… det är det. Vi börjar med DHT11. Temperaturen mäter den 0-50°C med en noggrannhet på ±2°C. Luftfuktigheten mäts i spannet 20-80% med en noggrannhet på 5%. Vill man ha lite bättre mätvärden uppgraderar man till storebrorn DHT22.

DHT11

DHT11 kan se lite olika ut beroende på om man köper den separat (bilden ovan) eller på ett litet kort med en 10k ohm resistor (R1). Köper man med inbyggd resistor så slipper man krångla med någon vid inkopplingen. I det andra fallet finns det tre kopplingar: Signal (S), Ground (-) och VCC (+).

Men en ESP32 kopplas – till GND, + (dvs mitten) till 3V3 och S till passande pin på ESP32:an, jag använde 25.

I ESPHome i Home Assistant behövs några radar i din sensor-yaml:

# Mät temperatur och luftfuktighet
sensor:
 - platform: dht
  pin: 25
  temperature:
   name: "Gillestugan temperatur"
  humidity:
   name: "Gillestugan luftfuktighet"
  update_interval: 60s
  model: DHT11

Behövs inte mer än så!

För DS18B20 är det något steg extra. Även här kommer sensorn i några olika former. Jag hade en med en inbyggd resistor liggandes så använde en sådan i verkstaden:

DS18B20 med en R1 (10k Ohm pull-up resistor)

Koppla även här – till GND, + (mitten) till 3V3 och S till passande koppling, i mitt fall valde jag 26. Lägg sedan in detta i din sensor-yaml:

dallas:
 pin: 26
 update_interval: 60s

Spara, installera och kika loggen när den startar upp… du kommer nu se att den hittar en sensor:

Lägg in denna informationen i din sensor-yaml enligt följande:

# Temperaturgivare DS18B20
sensor:
 - platform: dallas
  address: 0xf30000051e9edf28
  name: "Verkstaden temperatur"

Det går såklart även att koppla in andra varianter av DS18B20, om man t.ex. har en sådan här:

Ovan har dock ingen inbyggd resistor och kräver en 4.7k Ohm resistor eller nära det värdet. Jag hade ingen 4.7k så jag använde 5 stycken 1k Ohms.
Färgerna kan variera men i mitt fall så kopplas röda kabeln till 3V3, gröna till GND och gula till pin 26. Mellan 3V3 och 26 kopplas resistorn enligt ovan.

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *